0
کاور سیتی
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

باکس آفیس

 The Boy and the Heron 1

The Boy and the Heron

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $10M
 • فروش کل $13M
 The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes 2

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته $9.4M
 • فروش کل $136M
 Godzilla Minus One 3

Godzilla Minus One

 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $8.3M
 • فروش کل $25M
 Trolls Band Together 4

Trolls Band Together

 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته $6.2M
 • فروش کل $83M
 Wish 5

Wish

 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $5.3M
 • فروش کل $49M
 Renaissance: A Film by Beyoncé 6

Renaissance: A Film by Beyoncé

 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $5M
 • فروش کل $28M
 Napoleon 7

Napoleon

 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته $4.2M
 • فروش کل $53M
 Waitress: The Musical 8

Waitress: The Musical

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته $2.6M
 • فروش کل $3.2M
 Animal 9

Animal

 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $2.3M
 • فروش کل $12M
 The Shift 10

The Shift

 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته $2.2M
 • فروش کل $8.5M